Työpaketti 7: Tiedon yhteistuotanto ja käytännön ratkaisujen yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavia tuloksia. Tämän vuoksi hanke toteutetaan yhdessä erilaisten metsien käyttöön vaikuttavien sidosryhmätahojen kanssa.

Vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja viestinnästä vastaava työpaketti auttaa muita työpaketteja:

 • tunnistamaan hankkeen eri työvaiheista ja lopputuotteista kiinnostuneet sidosryhmät
 • tunnistamaan yhteistuotannon ja -kehittämisen mahdollisuuksia
 • toteuttamaan kokouksia, työpajoja, seminaareja ja muita yhteistyötä mahdollistavia tilaisuuksia
 • toteuttamaan kyselyjä, haastatteluja ja muuta tiedonkeruuta
 • toteuttamaan viestintää monenlaisin keinoin (nettisivuin, Twitterissä, tiedottein, policy brief -tyylisin julkaisuin, mediaulostuloin jne.)

Hankkeen sidosryhmiin lukeutuu erilaisia ryhmiä ja organisaatioita metsiin, METSO-ohjelmaan ja maankäyttöön liittyen:

 • metsänomistajat
 • metsäpolitiikan ja metsien monimuotoisuuden toimijat, ml. METSOn sidosryhmät
 • maakunnat ja muut maankäytön päätöksentekijät
 • kaukokartoituksesta kiinnostuneet tahot
 • ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneet yritykset
 • metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tutkijat Suomessa ja ulkomailla
 • päättäjät

Jos olet kiinnostunut IBC-Carbon-hankkeesta tai sen vuorovaikutustyöstä, ota rohkeasti yhteyttä!

Minna Pekkonen
Vuorovaikutusvastaava

Hanke somessa

#IBCCarbon
@IBCCarbon

IBC-Carbon Twitter
 

 

Julkaistu 22.1.2018 klo 10.31, päivitetty 5.3.2020 klo 10.28
 • Tulosta sivu