Työpaketti 5: Metsänomistajille suunnatun korvausjärjestelmän kehittäminen

Työpaketti 5 kehittää metsänomistajille suunnattuja kannustimia tuottaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja, kuten hiilensidontaa. Sidosryhmillä on tärkeä rooli ekologisesti luotettavan, taloudellisesti toimivan ja hallinnollisesti joustavan mekanismin kehittämisessä.

Metsänomistajia voidaan kannustaa monin tavoin tekemään monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviä metsänkäsittely- ja luonnonhoitotoimenpiteitä. Taloudellisia kannustimia ovat yksikkökorvaus, neuvottelupohjainen korvaus ja ekologiset kompensaatiot. Korvausten tarjoajana on yhteiskunta, mutta ekologisia kompensaatioita ostavat markkinoilta yritykset, joiden tulee hyvittää luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamansa heikennys.

Työpaketissa kehitämme ekologista kompensaatiomallia, kun metsänomistajalla on mahdollisuus osallistua metsäluonnon monimuotoisuuden tai hiilensidonnan tai molempien tuottamiseen. Lähestymme metsänomistajia kyselytutkimuksen keinoin ja selvitämme muun muassa, miten he suhtautuvat luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviin toimenpiteisiin ja politiikkoihin. Tavoitteena on tunnistaa metsänomistajat, joilla on valmius tehdä metsäluonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviä toimenpiteitä. Kysymme myös yritysten, metsäasiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä kannustinmekanismin kehittämisestä, ja hallinnon edustajien kanssa pohdimme erityisesti, miten uudet kannustimet sopivat nykyiseen ohjausjärjestelmään.

 

Julkaistu 24.1.2018 klo 9.24, päivitetty 6.3.2019 klo 14.36
  • Tulosta sivu