Tuloksia

Lappohjan metsä
Hiilitase summaa ilmastovaikutuksia 10.5.2022
Ilmastokeskustelussa vilisee hiilen kiertoon liittyviä termejä: hiilitase, hiilinielu, hiilineutraali. Mitä ne tarkkaan ottaen tarkoittavat ja miten niitä käytetään? Avaamme näitä käsitteitä IBC-Carbonin tietokortissa.
Lue lisää
hiirihaukka
Lintulajien levinneisyystietoja ja mallinnusta voidaan käyttää maankäytön ja suojelun suunnittelun apuna 4.2.2022
Luontokadon pysäyttäminen lisää painetta ekologisesti arvokkaiden luontokohteiden säilyttämiseen. Suomessa metsät ovat avainasemassa sekä lajiston että ilmaston kannalta. IBC-Carbon- ja FEO-hankkeissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin miten tietoa metsissä elävien lintulajien esiintymisestä ja siihen perustuvasta mallinnuksesta voitaisiin käyttää monimuotoisuuden kannalta merkittävien metsäkohteiden tunnistamiseen.
Lue lisää
Tulkkilan silta Kokemäenjoella
Hiilinielujen ja päästölähteiden arviointia paikallisella tasolla 10.5.2021
Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka vaatii toimintaa paikallisella tasolla. Jotta ilmastonmuutoksen hillinnästä voitaisiin päättää paikallisella tasolla, tarvitaan tietoa kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen määristä. Esittelemme tuloksia Kokemäenjoen valuma-alueelta.
Lue lisää
haapoja Evolla
Haapa lisää luonnon monimuotoisuutta metsissä 15.6.2020
Metsähaapa on boreaalisten metsien avainlaji. Haavan esiintymisestä, runsaudesta ja ajallisesta dynamiikasta on kuitenkin Pohjois-Euroopassa vähän yksityiskohtaista tietoa. IBC-Carbon hankkeen tutkijat kartoittivat, mitä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa on haavan merkityksestä metsäekosysteemien osana ja mitä keskeistä lisätietoa vielä tarvittaisiin. Katsausartikkelissa käydään läpi myös mahdollisuuksia tuottaa alueellista ja ajallista tietoa lajin esiintymisestä erilaisten kaukokartoitusmenetelm
Lue lisää
Tiaiskuva
Metsien paikkalinnut vähenevät hakkuiden lisääntyessä 22.4.2020
Metsissä ympäri vuoden elävien paikkalintulajien kannanmuutoksia vertailtiin kahden hakkumääriltään eroavien ajanjaksojen välillä. Tutkimuksen mukaan suojelualueverkon laajuuden merkitys paikkalintulajistolle korostuu hakkuumäärien kasvaessa.
Lue lisää
Järripeippo
Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä 14.2.2020
Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan suojelualueiden paikallisilmasto voi puskuroida pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä.
Lue lisää
Heikkinen etal SciRep kartat
Suojelualueiden pienilmasto muuttuu voimakkaasti — uusi tutkimusjulkaisu 5.2.2020
Suomen luonnonsuojelualueiden pienilmasto on muuttumassa. Sekä kesän että talven lämpöolojen ennustetaan muuttuvan voimakkaasti vuosisadan loppuun mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi tarvitaan ilmastoviisasta suojelualueverkoston suunnittelua, hoitoa ja kehittämistä.
Lue lisää
Martin Forsius puhuu metsien monimuotoisuudesta
Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä -toimittajatilaisuus 6.2.2019
Toimittajakoulutuksen järjestivät yhteistyössä Strategisen tutkimuksen hankkeet IBC-Carbon, SOMPA ja WISE. Tilaisuus pidettiin tiistaina 5.2.2019 Sofia Future Farm Klubisalilla.
Lue lisää
IBC-Carbon logo
IBC-Carbonin posteri ja tilannekuvaraportti ovat valmistuneet 30.11.2018
Posteri ja tilannekuvaraportti kokoavat IBC-Carbonin tavoitteita ja menetelmiä, joilla tavoitteet saavutetaan.
Lue lisää
Kanto
Luontopaneelin ja IBC-Carbon hankkeen suositukset päätöksentekijöille 3.6.2018
Huhtikuussa 2018 järjestettiin Suomen kansallisen luontopaneelin ja IBC-Carbon-hankkeen yhteinen työpaja, jossa koottiin biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen sekä hiilen sitomisen suosituksia päätöksentekijöille.
Lue lisää
Talvinen metsä
Kaukokartoitustyöpajan esitykset 30.5.2018
IBC-Carbon järjesti toukokuussa 2018 kaukokartoitusaiheisen työpajan. Sidosryhmien ja yhteistyöhankkeiden kanssa järjestetyn tilaisuuden esityksien materiaalit ovat nyt verkossa.
Lue lisää
kaukokartoitus_Kumpula
Suomen ensimmäinen GEO-kokoontuminen 24.5.2018
GEOn hengessä SYKEssä kokoontui keskiviikkona 23.5.2018 noin 30 asiantuntijaa, jotka työskentelevät kaukokartoituksen tai sen hyödyntämisen parissa eri tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Puheenvuoroissa kuultiin yleisesittelyjä GEOsta sekä niin uusimmasta teknologiasta kuin loppukäyttäjien sovellustarpeistakin.
Lue lisää
Portaat huipulle
Kooste hankkeen sidosryhmätilaisuuden työpajasta 30.1.2018
IBC-Carbonin työpajassa keskusteltiin mm. osallistujien odotuksista hankkeelle, omaan työhön liittyvistä haasteista, joihin hanke voisi vastata ja erilaisista tietotarpeista, käytännön metsän- ja luonnonhoidosta ja monimuotoisuuden turvaamisen sekä hiilensidonnan ohjauskeinojen kehittämisestä.
Lue lisää
  • Tulosta sivu