Materiaalit

Politiikkasuositukset

STN-hankkeiden yhteinen politiikkasuositus, julkaistu 12.2.2021

Metsätalouden kannustinjärjestelmiin liittyvä politiikkasuositus, julkaistu 18.5.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä.

Luontopaneelin ja IBC-Carbon hankkeen suositukset päätöksentekijöille 04/2018

Tiedotteet

  Videot

  Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä -seminaari 12.11.2020. 

  ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA -hankkeiden yhteinen seminaari videotallenteina.

  IBC-Carbonin ja FEOn maastokausi Evolla, kesä 2021

  Ekologinen kompensaatio

  Muut materiaalit

  Julkaisuihin liittyvät aineistot

  • Virkkala, R., Leikola, N., Kujala, H., Kivinen, S., Hurskainen, P., Kuusela, S., Valkama, J. & Heikkinen, R. K. 2021. Habitat suitability predictions for six boreal forest indicator bird species in Finland. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.
  • Heikkinen R., Leikola, N., Kujala, H., Virkkala, R., Kivinen, S., Hurskainen, P., Aalto, J. 2021. Environmental data used in the modelling of suitable nesting sites for six forest biodiversity indicator bird species across Finland (osa 1), SYKE metada. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.

  • Heikkinen R. Leikola, N., Kujala, H., Virkkala, R., Kivinen, S., Hurskainen, P., Aalto, J. 2021. Environmental data used in the modelling of suitable nesting sites for sixforest biodiversity indicator bird species across Finland (osa 2), SYKE metadata. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.

   

   

   

  Julkaistu 3.3.2021 klo 10.21, päivitetty 3.12.2021 klo 11.21
  • Tulosta sivu