Materiaalit

Politiikkasuositukset

 

STN:n ADAPT-ohjelman yhteinen politiikkasuositus, julkaistu 17.3.2023

IBC-Carbon politiikkasuositus: Lisätään hiilikorvaus METSO-ohjelmaan, julkaistu 5.4.2022

STN:n ADAPT-ohjelman hankkeiden yhteinen politiikkasuositus, julkaistu 12.2.2021

Metsätalouden kannustinjärjestelmiin liittyvä politiikkasuositus, julkaistu 18.5.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä.

Luontopaneelin ja IBC-Carbonin suositukset päätöksentekijöille 04/2018

Tiedotteet

Videot

Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä -seminaari 12.11.2020. 

ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA -hankkeiden yhteinen seminaari videotallenteina.

 • Videokooste, jossa aiheina
  1. Metsien eri käyttömuotojen ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen
  2. Ilmastopäästöjen vähentäminen turvemaiden käytöss
  3. Miten vastaamme tietoähkyyn?

IBC-Carbonin ja FEOn maastokausi Evolla, kesä 2021

Ekologinen kompensaatio

Blogit

Muut materiaalit

Julkaisuihin liittyvät aineistot

 • Virkkala, R., Leikola, N., Kujala, H., Kivinen, S., Hurskainen, P., Kuusela, S., Valkama, J. & Heikkinen, R. K. 2021. Habitat suitability predictions for six boreal forest indicator bird species in Finland. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.
 • Heikkinen R., Leikola, N., Kujala, H., Virkkala, R., Kivinen, S., Hurskainen, P., Aalto, J. 2021. Environmental data used in the modelling of suitable nesting sites for six forest biodiversity indicator bird species across Finland (osa 1), SYKE metada. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.

 • Heikkinen R. Leikola, N., Kujala, H., Virkkala, R., Kivinen, S., Hurskainen, P., Aalto, J. 2021. Environmental data used in the modelling of suitable nesting sites for sixforest biodiversity indicator bird species across Finland (osa 2), SYKE metadata. Aineisto liittyen artikkeliin Virkkala et al. 2021: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species.

 

 

 

Julkaistu 3.3.2021 klo 10.21, päivitetty 17.3.2023 klo 16.10
 • Tulosta sivu