Ajankohtaista

ibc carbon ajankohtaista 556px

Uusimmat ajankohtaiset RSS

majavapadolla_Kumpula

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sidontaa käsittelevä webinaarien sarja alkaa

17.3.2023
IBC-Carbon-hanke on tutkinut metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sidontaa muuttuvassa ympäristössä vuodesta 2018. Tänä vuonna järjestettävä webinaarien sarja kertoo tutkimusmenetelmistä ja kokoaa yhteen hankkeen tuloksia. Ensimmäinen webinaari järjestetään 28.3.2023 klo 9.15–10.00.
Haapa latvusto

Hiilikorvaus tehostamaan vanhojen metsien ja hiilivarojen suojelua METSO-ohjelmassa

5.4.2022
IBC-Carbon-hankkeen tutkijat ehdottavat uudessa politiikkasuosituksessa hiilikorvauksen lisäämistä METSO-suojeluohjelmaan. Suojelemalla monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät metsät voidaan hidastaa luontokatoa ja hillitä ilmastonmuutosta.
KotinenKenttaPorukka2WEB

Kesää talven keskelle

22.12.2021
Vaikka vuosi 2021 on kulunut pitkälti etätöissä, on IBC-Carbonin tutkimus edennyt hyvin ja uusia yhteistyökuvioita on viety eteenpäin. Piipahdus kesäisiin tunnelmiin näin keskitalvella onnistuu tutustumalla videotallenteisiin IBC-Carbonin ja Suomen ekosysteemiobservatorio FEOn maastotöistä Evolla.
Droonin ohjaimen näyttö

Suomen ekosysteemiobservatorio FEO jo vuoden ikäinen

18.11.2021
IBC-Carbon tekee tiiviisti yhteistyötä FEOn eli Suomen ekosysteemiobservatorion kanssa. Hankkeen vuosijuhlaa vietetään perjantaina 19.11.2021 klo 9.00 alkaen FEOn 1v. seminaarissa, tulkaa kuulolle!
Kotisen aarnimetsää

IBC-Carbon mukana syksyn Metsäpäivillä

15.10.2021
IBC-Carbon on mukana syksyn Metsäpäivillä ja lipunmyynti on parhaillaan käynnissä. Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä metsäalan tapahtuma järjestetään hotelli Clarionissa Helsingissä 28.–29.10.2021. Tapahtuman pääteema on metsien kestävän käytön monitavoitteisuus ja moniarvoisuus.
Droonin ohjaimen näyttö

IBC-Carbonin ja FEOn maastokausi Evolla tuotti uutta aineistoa

25.8.2021
Syksyn hiljalleen lähestyessä on hyvä muistella kesää ja maastokautta. Touko-kesäkuun vaihteessa IBC-Carbonin ja FEO-hankkeen tutkijoiden 14 henkilön tiimi jatkoi ja laajensi aiempien vuosien aineiston keruuta Evolla. Kausi oli kaiken kaikkiaan onnistunut, vaikka ESA:n testilento ei odotuksista huolimatta toteutunut.
Kestävyyspolkuja

Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan

11.2.2021
Politiikkasuositus "Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan" julkaistaan 12.2.2021. Tervetuloa julkaisutilaisuuteen! Politiikkasuositus kokoaa STN-hankkeiden tutkimukseen nojaavia näkemyksiä siitä, mihin jälleenrakennuksen toimenpiteet tulee painottaa hankkeiden tutkimuskohteena olevilla yhteiskunnan keskeisillä toimialoilla ja politiikkakentillä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi.
Jällivaara lahopuu, Jällivaara lahopuu

IBC-Carbon Metsäpäivillä 4.2.2021. Ilmoittaudu nyt!

3.2.2021
Metsäpäivät järjestetään tänä vuonna kaikille avoimena tilaisuutena verkossa torstaina 4.2.2021. IBC-Carbon on mukana kolmen esitelmän voimin. Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 3.2. klo 12.00 mennessä!
Seminaarin avauskuva

Seminaarin videotallenteet nyt katsottavissa

18.12.2020
Marraskuussa 2020 järjestetty ”Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä” seminaari on nyt kokonaisuudessaan katsottavissa videotallenteina. Läpileikkaavana teemana esityksissä ja seminaarin aikana käydyssä keskustelussa on, miten löydämme ratkaisuja tulevaisuuden kannalta kriittisiin ongelmiin, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen.
Kutsu

Tervetuloa marraskuun seminaariin

20.10.2020
Torstaina 12.11.2020 järjestämme yhdessä SOMPA ja ALL-YOUTH hankkeiden kassa seminaarin, jota voit seurata etäyhteydellä. Aiheena on "Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun".
Anu Akujärvi

Anu Akujärven väitös tänään 18.9.2020

18.9.2020
Metsien ja peltojen hiilensidontaa tutkivan MMM Anu Akujärven väitöskirja tarkastetaan tänään 18.9.2020 Helsingin yliopistossa. Tilaisuutta voi seurata videoyhteyden kautta.
Kutsuteksti logot

Ennakkokutsu — Tervetuloa seminaariin!

11.9.2020
Järjestämme 12.11.2020 seminaarin yhdessä SOMPA ja ALL-YOUTH hankkeiden kassa. Aiheena on "Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun". Varaa aika kalenteriin!
Tarinakartan yhteenveto

Kartat havainnollistavat mistä kasvihuonekaasupäästöt syntyvät

2.7.2020
Kasvihuonekaasujen päästölähteiden ja hiilen sitoutumisen alueellinen tarkastelu auttaa hahmottamaan miten Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Esimerkiksi yhden joen valuma-alueelta voidaan tarkastella mistä kasvihuonekaasut ovat peräisin ja mihin hiiltä sitoutuu. Alueellinen tarkastelu myös havainnollistaa, millainen vaikutus maisematason kasvihuonekaasutaseeseen on eri ekosysteemeillä, kuten vesistöillä, pelloilla, metsillä ja soilla, sekä rakennetulla ympäristöllä.
majavapadolla_Kumpula

Maastokausi on jälleen käynnissä

10.6.2020
Kevään ja kesän aikana IBC-Carbonin kaukokartoituksen maastotyöt jatkuvat intensiivisenä. Droonit lähtivät lentoon jo huhtikuuun alussa Pallaksen Lompolojängällä. Kesän aikana maastotöitä tehdään esimerkiksi Ilomantsissa, Lieksassa ja Kuhmossa. Majavapatojen merkitystä metsäluonnolle tutkitaan Evolla.
Ojitettu suo

Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

18.5.2020
Monitieteisen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.
Hankekummit ja IBC-Carbon

Hankekummien kokouksessa oli tarjolla monipuolinen kattaus IBC-Carbonin tutkimuksesta

5.2.2020
IBC-Carbon vuosi 2020 käynnistyi hankekummien tapaamisella.Kysymyksiä ja keskustelua oli runsaasti. Saimme jälleen uusia ideoita ja hyviä vinkkejä sekä tutkimuksen että tutkimuksella vaikuttamisen jatkotyöhön. Suuret kiitokset kummeille ja mukana olleelle hankkeen väelle.
Keväinen pälvi

Lämpenemisestä sekä hyötyä että haittaa metsien ekosysteemipalveluille

4.4.2019
Pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle ennustettu nopea lämpeneminen ja metsien voimakkaat käsittelytavat voivat vaarantaa metsien tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Tuoreissa IBC-Carbon-hankkeen tutkimuksissa arvioitiin boreaalisen ja lauhkean vyöhykkeen metsien hiilen kiertoon liittyvien ekosysteemipalveluiden muutoksia erilaisin mallinnusmenetelmin.
Martin Forsius puhuu metsien monimuotoisuudesta

Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä -toimittajatilaisuus

6.2.2019
Toimittajakoulutuksen järjestivät yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat IBC-Carbon, SOMPA ja WISE -hankkeet. Tilaisuus pidettiin tiistaina 5.2.2019 Sofia Future Farm Klubisalilla.
Puuston hiilivaraston kehitys

Miksi hiilinielut ovat yhteiskuntapolitiikkaa?

4.2.2019
Julkinen keskustelu Suomen ilmastopolitiikasta on viime aikoina keskittynyt kiistelyyn metsien roolista hiilinieluna ja hiilen varastona. Onko suomalainen metsien käyttö kestävää? Olemmeko ilmastovelvoitteiden seurauksena menettämässä kansantalouden tukijalan? Monipolvinen keskustelu on saattanut jättää mielikuvan ilmiöstä, josta edes tutkijat eivät ole yksimielisiä.
Banner

Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

28.1.2019
KUTSU MEDIALLE
Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä
Aika: Tiistai 5.2.2019 klo 9.00–11.00
Paikka: Sofia Future Farm, Klubisali, Sofiankatu 4 C, Helsinki

Julkaistu 23.1.2018 klo 12.11, päivitetty 25.1.2018 klo 11.57
  • Tulosta sivu