Työpaketti 3: Metsäisten valuma-alueiden ekosysteemipalvelut ja kestävyysindikaattorit

Tässä työpaketissa arvioidaan maankäytön sekä välittömiä että pitkäkestoisia vaikutuksia erilaisiin ympäristön kestävyyttä kuvaaviin indikaattoreihin. Näitä ovat esimerkiksi maan hiili- ja ravinnetaseet, hiilen ja ravinteiden huuhtoutuminen vesiin sekä eliölajien runsaus.

Maankäytön muutokset voivat johtua joko paikallisista metsätaloustoimenpiteistä tai laaja-alaisesta maankäytön suunnittelusta. Lähestymistapa on valuma-alueilla tapahtuvien ravinnekiertojen matemaattinen ja fysikaalinen mallinnus. Mallinnuksen avulla huomioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutus kestävyysindikaattoreihin. Lopputuotteena on karttoja, joissa on ilmaistu alueet, jotka ovat erityisen herkkiä muutoksille.

Kevätsamea joki
Ilmastonmuutos kasvattaa sadantaa ja talvista kiintoaineiden huuhtoutumista vesistöihin. Kuva Riku Lumiaro.

 

Julkaistu 24.1.2018 klo 11.42, päivitetty 5.3.2020 klo 10.47
  • Tulosta sivu