Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

Uutinen 14.2.2020 klo 16.49

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan suojelualueiden paikallisilmasto voi puskuroida pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä.

Tutkimuksessa verrattiin 17 pohjoisen metsälintulajin tiheyksiä 129 suojelualueella vuosina 1981–1999 ja 2000–2017. Suojelualueet sijaitsivat keskisessä Suomessa ja Pohjois-Suomen eteläosassa. Vertailun perusteella metsälintulajien tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.

”Topografisesti vaihtelevien metsäalueiden suojelu onkin erityisen merkittävää pyrittäessä lieventämään ilmaston lämpenemisen kielteisiä vaikutuksia pohjoisten metsien lajistoon”, toteaa johtava tutkija Raimo Virkkala Suomen ympäristökeskuksesta.

Järripeippo
Tutkimusjaksojen (1981-1999 ja 2000-2017) välillä metsälintujen kokonaistiheys väheni noin 38 prosenttia Tutkituista lajeista runsaimpia olivat järripeippo (kuvassa), urpiainen ja pohjansirkku. © Jorma Tenovuo

 

IBC-Carbon on ollut mukana tekemässä tutkimusta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tarkemmin aiheesta:

Lisätietoa

  • Johtava tutkija Raimo Virkkala,  Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 747, etunimi.sukunimi@syke.fi

 


  • Tulosta sivu