Metsien paikkalinnut vähenevät hakkuiden lisääntyessä

Uutinen 22.4.2020 klo 16.54

Metsien paikkalinnut vähenevät hakkuiden lisääntyessä

Metsissä ympäri vuoden elävien paikkalintulajien kannanmuutoksia vertailtiin kahden hakkumääriltään eroavien ajanjaksojen välillä. Tutkimuksen mukaan suojelualueverkon laajuuden merkitys paikkalintulajistolle korostuu hakkuumäärien kasvaessa.

Metsissä elävien 15 paikkalintulajin kannanmuutosta verrattiin vuosittain samana säilyneiden hakkuumäärien (vuodet 2006–2011) ja määrältään kasvavien hakkuiden aikana (2012–2018). Tutkimuksessa tarkasteltiin metsien paikkalintujen tiheysmuutoksia suojelualueilla ja suojelualueiden ulkopuolella näiden kahden jakson välillä.

Tavoite oli selvittää, miten hakkuut vaikuttavat metsien paikkalintukantoihin ja heijastuvatko lisääntyvät hakkuut myös suojelualueiden paikkalintukantoihin. Tutkimuksessa oli mukana metsäkanalintuja, tikkoja ja metsien varpuslintuja, kuten tiaisia.

Tutkimuksen perusteella suojelualueverkon laajuudella ja suojelualueiden ulkopuolisten metsien hakkuiden voimakkuudella on ratkaiseva merkitys metsien paikkalintulajien säilyttämisessä. ”Mikäli suojeltujen metsien osuus maisemassa on pieni, suojelualueiden ulkopuolisten talousmetsien voimaperäiset hakkuut heijastuvat haitallisesti myös suojelualueiden metsien lintupopulaatioihin”, toteaa johtava tutkija Raimo Virkkala Suomen ympäristökeskuksesta.

Tiaiskuva
Tutkimuksessa havaittiin, että voimakkaasti taantunut hömötiainen väheni Etelä-Suomessa sekä suojelualueilla että suojelualueiden ulkopuolella. Sen sijaan Pohjois-Suomessa sen kanta säilyi suojelualueilla vakaana, vaikka se sielläkin väheni suojelualueiden ulkopuolella. © Kuva: Juha Laaksonen

 

IBC-Carbon on osallistunut tutkimukseen, jonka ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon, Metsähallituksen Luontopalveluiden tutkijat.

Tarkemmin aiheesta

Lisätietoa

  • Johtava tutkija Raimo Virkkala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 747, etunimi.sukunimi@syke.fi

 


  • Tulosta sivu