Tutkimusjohtaja Atte Moilaselle merkittävä kansainvälinen palkinto luonnonsuojelun edistämisestä

Uutinen 25.5.2018 klo 11.46
Atte Moilainen

IBC-Carbon-hankkeen työpakettivetäjä Atte Moilanen on saanut Society for Conservation Biology -järjestön myöntämän korkea-arvoisen tunnustuksen ”Distinguished Service Award” työstään luonnonsuojelubiologian edistämisessä.

Palkintoperusteluissa mainitaan Moilasen poikkeuksellinen työ ekologisten suojelualuesuunnittelun laskentamenetelmien kehittämisessä. Menetelmien avulla voidaan toteuttaa tasapainoisia suojeluratkaisuja biodiversiteetin turvaamisen, kustannusten ja vaihtoehtoisten maankäyttötapojen välillä.

Moilanen on edistänyt kestäviä luonnonsuojeluratkaisuja Suomessa ja ulkomailla erityisesti spatiaalisen suojelualuesuunnittelun ohjelmiston Zonationin avulla. Zonation on keskeisessä asemassa myös IBC-Carbon-hankkeen toteutuksessa tarkasteltaessa mahdollisuuksia turvata metsien monimuotoisuutta, hiilensidontaa ja muita ekosysteemipalveluja muuttuvassa ilmastossa.

Palkinnolla kunnioitetaan luonnonsuojelun huippuosaamista. Aikaisempia palkinnon saajia ovat mm. Al Gore ja David Attenborough. Moilanen on ensimmäinen suomalainen Distinguished Service Award -palkinnon saaja.


IBC-Carbon-tiimi onnittelee lämpimästi!

Atte Moilainen palkittavana
Atte Moilanen noutamassa ”Distinguished Service Award” -tunnustusta. Kuva Saija Kuusela.

 


  • Tulosta sivu