Rakentavaa vuoropuhelua luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä

Uutinen 7.10.2018 klo 16.19

IBC-Carbon-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutusta tutkijoiden ja päättäjien välillä. Yhdessä Ympäristötiedon forumin kanssa IBC-Carbon-hanke suunnitteli ja käynnisti syksyllä 2018 tilaisuuksien sarjan, jossa tutkijat tapaavat poliitikkoja kasvotusten. Tapaamisten pohjamateriaaliksi koottiin suosituksia siitä, miten elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa.

Suomalaiset monimuotoisuus- ja ilmastotutkijat ovat käyneet tapaamassa eri puolueiden edustajia ja keskustelleet laajalti eri toimien ympäristövaikutuksista ja tuoreista tutkimustuloksista. Mukana tapaamisissa on ollut myös IBC-Carbon-hankkeen tutkijoita.

IBC-Carbon hankkeen ryhmätyö käynnissä

IBC-Carbon pitää tärkeänä löytää kestäviä ratkaisuja niin metsätalouden harjoittamiseen kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nykyisen kaltainen metsätalous uhkaa vähentää luonnon monimuotoisuutta ja pienentää lyhyellä aikavälillä selvästi Suomen hiilinieluja. Nyt tarvitaan uusia avauksia käytännön metsätalouteen.

”Lähitulevaisuuden hakkuutavoitteita olisi syytä miettiä vielä uudestaan, sillä tämänhetkisillä voimakkaasti lisääntyvillä hakkuumäärillä on väistämättä kielteinen vaikutus monimuotoisuuden säilymiseen. Uusia metsänhakkuukäytäntöjä, kuten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, tulisi ottaa käyttöön nykyistä laajemmin ja metsien suojelua lisätä erityisesti Etelä-Suomessa ”, toteaa tapaamisissa mukana ollut SYKEn johtava tutkija Raimo Virkkala IBC-Carbon-hankkeesta.


  • Tulosta sivu