Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sidontaa käsittelevä webinaarien sarja alkaa

Uutinen 17.3.2023 klo 16.06

Miten sovitetaan yhteen metsäluonnon suojelu, ilmastotavoitteet ja metsätalous?

Näistä kysymyksistä lähti vuonna 2018 liikkeelle Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella IBC-Carbon-hankkeen työ. Nyt kuudentena ja viimeisenä hankevuotena työssä käytettyjä menetelmiä, tutkimuksen päätuloksia ja niihin pohjautuvia politiikkasuosituksia esitellään tietokorteiksi tiivistettyinä ja webinaarien sarjassa.

Ensimmäinen hankkeen tietokorteista julkaistaan 28. maaliskuuta klo 9.15–10.00 pidettävässä kaikille avoimessa webinaarissa. Tietokortissa esitellään tarkemmin metsien kasvua ja hiilivirtoja kuvaava PREBAS-malli, jota IBC-Carbon-hankkeessa on käytetty. Mallin toimintaperiaatteita esittelee Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston tutkimusjohtaja Annikki Mäkelä. Lyhyen esittelyn jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta.

Webinaariin 28.3. klo 9.15 voi osallistua tämän linkin kautta:

Tietokortin löydät tämän linkin kautta:

Tulevissa webinaareissa esitellään muun muassa kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia, metsien käytön ja suojelun suunnitteluun taipuvaa priorisointimenetelmää, käydään eri näkökulmasta läpi metsien merkitystä luonnon ja ilmaston kannalta ja pohditaan tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin liittyviä epävarmuuksia.

Tulevien webinaarien alustavat ajankohdat ja aiheet:

 • 25.4. Vanha metsä on luonnonkirjon kehto ja hiilen varasto
 • 15.5. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeiden metsien tunnistaminen
 • 30.5. Ekosysteemien hiilitaseet ja niiden mittaaminen
 • 13.6. Kaukokartoitus ympäristönmuutosten ja luonnon monimuotoisuuden seurannassa
 • 22.8. Monimuotoisuus- ja hiilimallinnus
 • 12.9. Metsien korvaamattomat arvot
 • 10.10. Mallinnuksen epävarmuudet ja niiden merkitys päätöksenteossa
 • 14.11. Ilmasto- ja luontotavoitteet, miten niihin päästään?

Webinaarit järjestetään Teamsin kautta. Linkki kuhunkin webinaariin jaetaan IBC-Carbon-hankkeen verkkosivun Ajankohtaista-osiossa: https://www.ibccarbon.fi/fi-FI/Ajankohtaista

Lisätietoja:

 • Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, p. 0295 251 118
 • Kehittämispäällikkö Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 779
Näytteenottoa Evolla.
Tutkija Topi Tanhuanpää kerää latvusnäytteitä Evon tutkimusalueella. © Kuva: Riku Lumiaro

 • Tulosta sivu