Mallit täydentävät tietoja ja tuottavat ennusteita monimuotoisuudesta ja hiilestä – Tervetuloa IBC-Carbon-hankkeen webinaariin

Uutinen 17.8.2023 klo 15.09

Maankäytön ja luonnonsuojelun suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon. Koska kaikkia alueita ei voida kartoittaa eikä kaikkia elinympäristöjen ominaispiirteitä mitata, käytetään työn tukena malleja. Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta webinaariin tiistaina 22.8.2023 klo 9.15–10.00.

Miten sovitetaan yhteen metsäluonnon suojelu, ilmastotavoitteet ja metsätalous? Tätä kysymystä IBC-Carbon-hanke on tutkinut vuodesta 2018 alkaen. Nyt hankkeen päättyessä esittelemme työssä käytettyjä menetelmiä, tutkimuksen päätuloksia ja niihin pohjautuvia politiikkasuosituksia tietokorteiksi tiivistettyinä ja webinaarien sarjassa.

Sarjan seitsemäs tietokortti julkaistaan 22.elokuuta klo 9.15–10.00 pidettävässä kaikille avoimessa webinaarissa. Aiheena on mallinnus tutkimusmenetelmänä ja tiedon tuottamisen välineenä.

Aiheen webinaarissa esittelee suunnittelija Ninni Mikkonen Suomen ympäristökeskuksesta. Webinaarin yhteydessä yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta.

Webinaariin 22.8. klo 9.15 alkaen voi osallistua tämän linkin kautta:

Webinaariin liittyvän mallinnusta käsittelevän tietokortin löydät tämän linkin kautta:

Samaan aihepiiriin liittyy myös aiemmin julkaistu tietokortti PREBAS: Elintoimintoihin perustuva metsän kasvun ja hiilivirtojen laskentamalli.

IBC-Carbonin webinaareissa käydään eri näkökulmasta läpi metsien merkitystä luonnon ja ilmaston kannalta sekä esitellään muun muassa hiilitaseiden mittaamista, kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia seurannoissa, esitellään tutkimusmenetelmiä sekä pohditaan tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin liittyviä epävarmuuksia.

Syyskauden webinaarien alustavat ajankohdat ja aiheet:

  • 29.9. Metsien korvaamattomat arvot. Huom! Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta
  • 10.10. Mallinnuksen epävarmuudet ja niiden merkitys päätöksenteossa
  • 14.11. Ilmasto- ja luontotavoitteet, miten niihin päästään?

Webinaarit järjestetään Teamsin kautta. Linkki kuhunkin webinaariin jaetaan IBC-Carbon-hankkeen verkkosivun Ajankohtaista-osiossa.

IBC-Carbon tietokortit löytyvät verkkosivun Materiaalit-osiosta.

Lisätietoja:

  • Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 118
  • Kehittämispäällikkö Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 779
IBC-Carbon-hankkeessa on mallinnettu metsien sopivuutta monimuotoisuutta ilmentävien lintulajien pesimäympäristöksi.

  • Tulosta sivu