Luontokadon ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeiden metsien tunnistaminen – Tervetuloa IBC-Carbonin webinaariin

Uutinen 12.5.2023 klo 10.18

Metsät ovat tärkeitä luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Optimoinnilla voidaan tunnistaa luonnon ja ilmaston kannalta tärkeimmät metsät ja tukea metsien kestävää käyttöä. Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta webinaariin maanantaina 15.5.2023 klo 11.15–12.00.

Miten sovitetaan yhteen metsäluonnon suojelu, ilmastotavoitteet ja metsätalous? Tätä kysymystä IBC-Carbon-hanke on tutkinut vuodesta 2018 alkaen. Nyt hankkeen päättyessä esittelemme työssä käytettyjä menetelmiä, tutkimuksen päätuloksia ja niihin pohjautuvia politiikkasuosituksia tietokorteiksi tiivistettyinä ja webinaarien sarjassa.

Sarjan kolmas tietokortti julkaistaan 15. toukokuuta klo 11.15–12.00 pidettävässä kaikille avoimessa webinaarissa. Aiheena on luonnon ja ilmaston näkökulmasta tärkeiden alueiden tunnistaminen. Yhteisoptimoinnin avulla voidaan kohdistaa sekä suojelu että metsien käyttö kustannustehokkaasti. Optimointia webinaarissa esittelee tarkemmin yliopistotutkija Heini Kujala Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Webinaarin yhteydessä yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta.

Webinaariin 15.5. klo 11.15 alkaen voi osallistua tämän linkin kautta:

Samaa aihetta käsittelevän tietokortin löydät tämän linkin kautta:

IBC-Carbonin webinaareissa käydään eri näkökulmasta läpi metsien merkitystä luonnon ja ilmaston kannalta sekä esitellään muun muassa hiilitaseiden mittaamista, kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia seurannoissa, esitellään tutkimusmenetelmiä sekä pohditaan tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin liittyviä epävarmuuksia.

Tulevien webinaarien alustavat ajankohdat ja aiheet:

  • 30.5. Ekosysteemien hiilitaseet ja niiden mittaaminen
  • 13.6. Kaukokartoitus ympäristönmuutosten ja luonnon monimuotoisuuden seurannassa
  • 22.8. Monimuotoisuus- ja hiilimallinnus
  • 12.9. Metsien korvaamattomat arvot
  • 10.10. Mallinnuksen epävarmuudet ja niiden merkitys päätöksenteossa
  • 14.11. Ilmasto- ja luontotavoitteet, miten niihin päästään?

Webinaarit järjestetään Teamsin kautta. Linkki kuhunkin webinaariin jaetaan IBC-Carbon-hankkeen verkkosivun Ajankohtaista-osiossa.

Aiemmat IBC-Carbon tietokortit löytyvät verkkosivun Materiaalit-osiosta.

Lisätietoja:

  • Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 118
  • Kehittämispäällikkö Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 779
Optimoinnin havainnollistaminen kuvina: karttakuva, maastohavainnot, ilmakuva ja optimointitulos
© Kuva: Ninni Mikkonen

  • Tulosta sivu