IBC-Carbon mukana syksyn Metsäpäivillä

Uutinen 15.10.2021 klo 13.34

IBC-Carbon mukana syksyn Metsäpäivillä, lipunmyynti käynnissä

Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä metsäalan tapahtuma, valtakunnalliset Metsäpäivät, järjestetään hotelli Clarionissa Helsingissä 28.–29.10.2021. Tapahtuman pääteema on metsien kestävän käytön monitavoitteisuus ja moniarvoisuus.

Ohjelmaa on viidellä lavalla. Puheenvuoroissa aiheina ovat muun muassa ilmastonmuutos ja sen vaikutukset metsiin, metsät hyvinvoinnin tuottajina sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. IBC-Carbon on mukana Metsäpäivillä kolmen esityksen voimin.

Lipunmyynti on käynnissä. Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa toimia nopeasti. Koko ohjelma ja ohjeet löytyvät Metsäpäivien sivustolta.

 

IBC-Carbon Metsäpäivillä 29.10.2021

Metsätietolava (Clarionin SONCK-sali)

tutkija Janne Mäyrä
Janne Mäyrä, tutkija, SYKE © Kuva: Sonja Kivinen

Janne Mäyrä: Drone-aineistot ja konenäkö mahdollistavat lahopuun tunnistuksen (klo 13.50‒14.15)

Monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun kartoitus on osoittautunut vaikeaksi perinteisillä metsänmittausmenetelmillä. Yksityiskohtaisen drone-aineiston ja modernien konenäkömenetelmien yhdistäminen mahdollistaa tehokkaan kuviotason lahopuukartoituksen. Drone-aineiston keräämistä lukuun ottamatta maastokäyntejä ei tarvita, sillä laadukas ja kattava opetusaineisto voidaan digitoida kerätyn kuva-aineiston perusteella.

 

 

 

Kehityslava (Clarionin BYSA 3-sali) 

Annikki Mäkelä
Annikki Mäkelä, professori, Helsingin yliopisto

Annikki Mäkelä: Ovatko vanhat metsät hiilen lähteitä? (klo 14.25‒14.50)

Kiertoaikojen pidentämistä ja metsien suojelua on ehdotettu keinoksi lisätä metsien hiilivarastoja ja vähentää metsätalouden aiheuttamia hiilipäästöjä. Tämä johtaisi metsien keski-iän nousuun. Metsien kasvu hidastuu niiden vanhetessa – hidastuuko siis myös hiilensidonta? Puheenvuorossa tarkastellaan metsien vanhenemisen vaikutusta metsien hiilitaseeseen mittausten ja mallitarkastelujen perusteella.

 

 

 

Katri Rankinen
Katri Rankinen, erikoistutkija, SYKE

Katri Rankinen: Vanhat metsät ja hiilen huuhtoutuminen sekä vesien tummuminen (klo 15.00‒15.25)

Ruskettuminen on veden värin tummumista valuma-alueelta tulevan humuksen ja liuenneen orgaanisen aineen vuoksi. Koko vesiekosysteemin toiminta muuttuu, sillä veden väri ja ravinnesuhteet muuttuvat. Veden väri vaikuttaa myös lämpötilaan ja näkösyvyyteen. Vesien ruskettumista on havaittu koko boreaalisella vyöhykkeellä. Sitä on selitetty happamoittavan laskeuman vähenemisellä (paluu normaaliin), ilmastonmuutoksella sekä maankäytön muutoksilla. Tarkastelimme tässä hankkeessa näiden selittävien tekijöiden vaikutusta vesien ruskettumiseen eri puolilla Suomea. Erityisesti vanhojen metsien pinta-ala valuma-alueella liittyi pienempään hiilen huuhtoutumiseen ja siten pienempään ruskettumiseen.


  • Tulosta sivu