Hankekummien kokouksessa oli tarjolla monipuolinen kattaus IBC-Carbonin tutkimuksesta

Uutinen 5.2.2020 klo 17.02

IBC-Carbon vuosi 2020 käynnistyi hankekummien tapaamisella. Hankekummit ovat omien alojensa asiantuntijoita ja vaikuttajia, jotka ovat lupautuneet opastamaan ja neuvomaan hankkeen tutkijoita. Kummitapaamisia on järjestetty kerran vuodessa ja ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Näin oli myös nyt.

Kysymyksiä ja keskustelua oli runsaasti. Saimme jälleen uusia ideoita ja hyviä vinkkejä sekä tutkimuksen että tutkimuksella vaikuttamisen jatkotyöhön. Suuret kiitokset kummeille ja mukana olleelle hankkeen väelle.

IBC-Carbonin tutkimustyötä esiteltiin kummeille kolmesta näkökulmasta. Timo Kumpula (WP4) esitteli kaukokartoitusmenetelmiä ja miten niitä on hankkeessa tähän mennessä käytetty. Maria Holmberg (WP3) kertoi työstä, jota on tehty kasvihuonekaasutaseiden, ravinnekuormitustiedon ja metsäluonnon monimuotoisuutta kuvaavien indikaattoreiden kokoamiseksi kartalle pilottikohteena Kokemäenjoen valuma-alue. Atte Moilasen (WP6) aihe oli spatiaalisen luontoaineiston käyttö alueellisen suunnittelun tukena, esimerkkinä Uudenmaan 2050 maakuntakaavan vaikutus alueen ekologisiin verkostoihin.

Timo Kumpula kertoo kaukokartoituksesta
Timo Kumpula kertoo kaukokartoituksesta © Kuva: Minna Pekkonen
Marian esitelmä
Maria Holmberg kertoo Kokemäenjoen valuma-alueen pilotista. © Kuva: Minna Pekkonen
Atte vastaa kysymyksiin
Atte Moilanen vastaa hankekummien kysymyksiin. Pia Rotko ohjaa keskustelua. © Kuva: Minna Pekkonen

 

Tutkimus etenee ja uusia tapahtumia suunnitteilla. Näistä lisää vuoden edetessä.

 

Hankekummien tapaamisessa pidettyjen puheenvuorojen materiaalit:

Lisätietoja:

suunnittelija, vuorovaikutusvastaava Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 779


  • Tulosta sivu