Anu Akujärven väitös tänään 18.9.2020

Uutinen 18.9.2020 klo 9.21

MMM Anu Akujärvi väittelee 18.9.2020 kello 13.00 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Coupling carbon sequestration of forests and croplands with ecosystem service assessments" (Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihin).Väitöstä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa.

Metsäisten valuma-alueiden ekosysteemipalvelut ja kestävyysindikaattorit ovat tutkimuksen kohteena IBC-Carbonin kolmannessa työpaketissa. Mukana tässä tutkimuksessa on Anu Akujärvi, jonka metsien ja peltojen hiilensidonnan kytköksiä ekosysteemipalveluihin käsittelevä väitöskirja tarkastetaan tänään. 

”Ekosysteemipalvelut on verrattain uusi tutkimusala. Ekosysteemipalveluiden kartoitusmenetelmissä on usein käytetty puutteellisesti hiilen kiertoa koskevaa tieteellistä tietoa. Jos hiilivarastojen ja -virtojen muutoksia ajan suhteen ei oteta huomioon riittävän tarkasti, arviointiin voi tulla suuriakin virheitä”, kertoo Akujärvi tutkimuksestaan.

Osana väitöskirjatutkimusta Akujärvi on kehittänyt uuden menetelmän boreaalisten metsien hiilensidonnan kartoittamiseksi yhdistämällä mallinnusta ja metsiköiden rakennepiirteitä koskevaa laajaa paikkatietoa. Menetelmän avulla voidaan arvioida luotettavasti hiilivarastojen ja hiilinielujen pienipiirteistä alueellista vaihtelua nykytilanteessa.

Akujärvi on tutkinut väitöskirjaansa varten myös metsien käsittelyn vaikutuksia eri ekosysteemipalveluiden saatavuuteen tulevaisuudessa. Tehdyn tutkimuksen mukaan tärkein metsien hiilitaseeseen vaikuttava tekijä maisematasolla on säännöllisistä hakkuista johtuva metsien ikärakenteen muutos.

 

Maaperän hiiltä karkaa ilmakehään

IBC-Carbonissa tehty tutkimus keskittyy kivennäismaiden metsiin. Metsäisten ympäristöjen lisäksi Akujärvi on selvittänyt peltojen hiilensidontaa sääteleviä tekijöitä.

Suomen kivennäismaan peltojen hiilipitoisuus on pienentynyt jatkuvasti viime vuosikymmenien aikana. Akujärvi on tutkinut aihetta mallisimulaatioilla, joiden perusteella peltoviljelyn verrattain lyhyt historia Suomessa on merkittävin maaperän hiilen hävikkiin vaikuttanut tekijä.

Maaperän hiiltä karkaa ilmakehään, koska pellot tuottavat vähemmän kariketta kuin niitä edeltäneet metsät ja tämä karike on koostumukseltaan nopeammin hajoavaa. ”Herkkyysanalyysin perusteella ilmaston lämpeneminen ei ole toistaiseksi ollut merkittävä syy peltojen hiilikatoon”, toteaa Anu Akujärvi.

Akujärven väitöstutkimuksessa osoitetaan, että hiilensidonnan ajallista ja alueellista vaihtelua voidaan kartoittaa yksinkertaisilla mallinnuslähestymistavoilla. Kartoitusmenetelmää voidaan joustavasti laajentaa useampiin maankäyttömuotoihin tulevaisuudessa.

Anu Akujärvi
Anu retkeilemässä Lemmenjoella. © Kuva: Altti Akujärvi

 

Seuraa väitöstä suorana lähetyksenä

Anu Akujärven vastaväittäjänä on dosentti, johtava tutkija Marcus Lindner, European Forest Institute, ja kustoksena professori Miska Luoto. Väitöstilaisuus on englanniksi. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Department of Geosciences and Geography A.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väitöstilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa: 

 

Lisätietoja

Tutkija Anu Akujärvi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. +358 295 251 061, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 


  • Tulosta sivu